Seminaria Techniczne

wstecz

Technika Przeciwwybuchowa i Systemy Bezpieczeństwa

 

29 maja 2019r. w Chorzowie

 

Na seminarium zaprezentujemy:

 • Metody wykrywania pożarów oraz specjalistyczne systemy gaszenia
 • Systemy zabezpieczeń instalacji w zagrożonych wybuchem pyłów
 • Specjalistyczne systemy automatyki i bezpieczeństwa oraz technologie w aplikacjach terminalowych
 • Konsulting techniczny jako wsparcie procesu realizacji inwestycji i eksploatacji
 • Rozwiązania iskrobezpieczne w przemyśle ciężkim
 • Właściwy dobór systemów ogrzewania elektrycznego
 • Wykrywanie wycieków gazu w przestrzeniach otwartych
 • Rozwiązania do strefy 2 na przykładzie systemów przewietrzania Ex “p”
 • LDAR - „BAT” na emisję lotnych związków organicznych
 • Optymalizacja procesu spalania z wykorzystaniem spektroskopii absorpcyjnej TDLAS - ZOLO
 • Najnowsze dyrektywy i przepisy do stosowania w strefach Ex
 • Optymalizacja kosztów eksploatacji systemów ogrzewania elektrycznego
 • Monitoring zagrożeń gazowych i lokalizacja pracowników poruszających się w obszarach zagrożonych

 

Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 24 maja 2019r.

 

Zgłoszenie proszę przesłać na adres: marketing@ase.com.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.