ASE członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego od kwietnia 2016

wstecz
ASE członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego od kwietnia 2016

Z przyjemnością informujemy o kolejnym kroku rozwoju współpracy w zakresie bezpiecznych technologii i infrastruktury w branży chemicznej jakim stało się dołączenie firmy Automatic System Engineering Sp. z o.o (ASE) do grona firm skupionych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Swoim potencjałem i możliwościami z zakresu analiz i zarządzania bezpieczeństwem, wielobranżowego projektowania i nadzorów oraz dostaw urządzeń i infrastruktury ASE od lat przyczynia się do wzrostu konkurencyjności poszczególnych podmiotów oraz całej branży chemicznej.

 

Obecność w PIPC pozwoli na wykorzystanie doświadczeń kadry inżynierskiej ASE, a także firm z nią współpracujących w ramach grupy technologicznej, w pracach zespołów i grup roboczych działających w ramach PIPC dla realizacji celów Izby. Jednocześnie poprzez działalność PIPC możliwości ASE i całej grupy firm zostaną jeszcze bardziej przybliżone dla branży chemicznej w Polsce, a także na świecie.

 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych.

Izba powstała w 1988 roku swoim działaniem obejmuje następujące obszary:

  •  wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej;
  • oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków;
  • reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
  • ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji.

Ważnym wydarzeniem i formą aktywności PIPC jest doroczny Kongres Polskiej Chemii

 

PIPC jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz szeregu stowarzyszeń zagranicznych, w tym - jako jedyna polska organizacja – jest rzeczywistym członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

Archiwum