Konferencja Strefy Ex

wstecz

Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe na pierwszym miejscu. Zakończyła się XX Konferencja STREFY Ex.

 

Detekcja i monitoring wycieków substancji niebezpiecznych, bezpieczeństwo pożarowe w obszarach zagrożonych wybuchem oraz najnowsze rozwiązania w zakresie wczesnego wykrywania pożarów obiektów przemysłowych. To tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas tegorocznej Konferencji STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe – emisja, detekcja i przeciwdziałanie”. Jej jubileuszowa XX edycja odbyła się w Hotelu Hilton w Gdańsku w dniach 3-4 kwietnia 2019 r.

 

– Konferencja jest poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w przemyśle, bezpieczeństwu przeciwwybuchowemu, pożarowemu. Jest kilka takich tematów, gdzie wchodzimy też w inne zakresy, zakresy bezpieczeństwa zasilania, dostępności, jakości energii elektrycznej. Mamy ekspertów krajowych, międzynarodowych, takie bardzo przekrojowe, multidyscyplinarne grono – zagadnienia bezpieczeństwa staramy się analizować pod kątem różnych aspektów – mówi Konrad Ciebień z Automatic Systems Engineering.

Jednym z prelegentów konferencji był prof. Adam Markowski z Politechniki Łódzkiej. W tym roku wygłosił wykład pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w korporacji przemysłowej”.

– Korporacja przemysłowa to jest nowy twór organizacyjny, który dominuje w naszym przemyśle i wydaje mi się, że wiedza na temat zarządzania bezpieczeństwem na szczeblach zarządzania korporacją ma fundamentalne znaczenie. Dlatego też pokazałem, jakie są czynniki wpływu na zarządzanie bezpieczeństwem korporacji przemysłowej, jak ona powinna wyglądać i jak można by było dokonać samooceny stopnia zaangażowania w zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu korporacji przemysłowej, po to, żeby wyeliminować i zapobiegać wielkim awariom, które przynoszą ogromne straty, zarówno w ludziach, jaki i  w majątku. Jeżeli nie ma bezpieczeństwa, nie ma produkcji – mówi prof. Adam Markowski z Politechniki Łódzkiej.

Marek Samotyj z Electric Power Research Institute w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych mówił natomiast o jakości energii elektrycznej, która jest gwarantem bezpieczeństwa i komfortu pracy.

 

Czytaj więcej: https://www.gospodarkamorska.tv/relacje-tv/Bezpieczenstwo-pozarowe-i-wybuchowe-na-pierwszym-miejscu-Zakonczyla-sie-XX-Konferencja-STREFY-Ex-l1967.html